©Copyright meddelelse 2009
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra 7-Soveren ApS.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt 7-Soveren ApS har givet tilladelse dertil.

Behandling af personlige oplysninger
Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

7-Soveren ApS videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.